Ko će spasiti Soko od propadanja? Ko će spasiti Soko od propadanja?
Srednjovjekovni grad Soko, udaljen sedam kilometara sjeverno od Gračanice, iako je 2003. godine proglašen nacionalnim spomenikom iz dana u dan propada, pa se čak smatra... Ko će spasiti Soko od propadanja?

Srednjovjekovni grad Soko, udaljen sedam kilometara sjeverno od Gračanice, iako je 2003. godine proglašen nacionalnim spomenikom iz dana u dan propada, pa se čak smatra najugroženijim nacionalnim spomenikom u BiH.

Postoje pretpostavke da je Soko podignut još u drugoj polovici 14. stoljeća, u vrijeme vladavine kralja Tvrtka I, kao jedna od utvrda koje su štitile sjevernu granicu Bosne. Grad je posljednji put obnavljan u vrijeme gradačačkog kapetana Mehmeda, u drugoj polovici 18. stoljeća.

Mjesto na kome je grad sagrađen sa tri strane je veoma strmo i nepristupačno, sa okomitim liticama. Pristup je moguć sa sjeverozapadne strane, gdje se nalazio i ulaz u grad, zaštićen ulaznom kulom. Mjere hitne konzervacije, te istraživačke i druge radove otežava i neriješen pristup lokalitetu staroga grada, budući da je isti okružen privatnim posjedima. No, nadati se je da će prvi koraci nužni za očuvanje ovog bisera, a to je otkup zemljišta i pristup gradu biti riješeni, a nevažno je ko će to učiniti, država, Federacija ili, pak lokalna zajednica.

Al Jazeera

Podjelite članak: