Pravoslavna crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg Pravoslavna crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg
Na području općine Gračanica postoji više kulturnih i vjerskih objekata koji su zbog svoje historijske, spomeničke, ambijentalne i simboličke vrijednosti stekli status nacionalnih spomenika... Pravoslavna crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg

Na području općine Gračanica postoji više kulturnih i vjerskih objekata koji su zbog svoje historijske, spomeničke, ambijentalne i simboličke vrijednosti stekli status nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Jedan od nacionalnih spomenika na području općine Gračanica je i Pravslavna crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg koja se nalazi u ulici Armije BIH.

Gračanička pravoslavna crkva sagrađena je 1926.godine i predstavlja izuzetno lijepu građevinu skladne, krstaste osnove sa visokom kupolom i dva zvonika. Ističe se unutrašnjim uređenjem, a posebno lijepim slikarijama i ikonama koje imaju značajnu umjetničku vrijednost.

U drugoj polovini XIX stoljeća, gračanička crkveno-školska općina pokrivala je veći broj ozrenskih i trebavskih sela u sastavu Zvorničke eparhije, te bila središte kojem gravitiraju pravoslavci šireg područja općine Gračanica, sve do novijeg vremena. Devedesetih godina, tokom rata, pravoslavna crkva je više puta granatirana i došlo je do oštećenja na krovu i stropu crkve. Oštećena su sanirana, a u posljednjih neliko godina više puta su prijavljivana oštećenja na crkvi nastala vandalizmom i nemarom.

Prijeratna parohija ove crkve imala je 450 domaćinstava, međutim, nakon ratnih zbivanja taj broj je smanjen i prema nezvaničnim informacijama danas u Gračanici živi oko 26 porodica pravoslavnih vjernika.

NS-pc

Unutrašnjost Crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Gračanici.

Podjelite članak: