Poštovani članovi i simpatizeri Bosanskohercegovačke patriotske stranke BPS – Sefer Halilović, analizirajući rezultate i rad svih naših predstavnika u vlasti na svim nivoima, kao...

Poštovani članovi i simpatizeri Bosanskohercegovačke patriotske stranke BPS – Sefer Halilović,

analizirajući rezultate i rad svih naših predstavnika u vlasti na svim nivoima, kao i rezultate posljednjih lokalnih izbora u BiH, predsjedništvo stranke na čelu sa predsjednikom generalom Seferom Halilovićem u sklopu redovnih aktivnosti i vrlo bitnih nam priprema za opšte izbore 2018. godine odlučilo je izvršiti reviziju članstva i simpatizera kao jedan od prvih koraka pripreme izborne kampanje.

Želimo svojim radom na povjerenim nam pozicijama analizirati učinak našeg doprinosa u svim osnovnim organizacijama naše stranke kako bismo od naših radnih tijela dobili što objektivniju sliku ukupnog stanja i doprinosa na lokalnim, kantonalnim i višim nivoima vlasti.

Poštujući statut BPS-a , te vodeći računa i dajući prioritet, po nama najvećoj snazi naše stranke – LJUDIMA I KADROVIMA, odlučili smo u okviru radne grupe za Tuzlanski kanton posvetiti se unapređenju rada više osnovnih organizacija među kojima je i OO Gračanica.

Na osnovu održanog sastanka radne grupe, poštujući statut, dana 15.12.2017.g donešena je odluka o raspuštanju dosadašnjeg odbora osnovne organizacije BPS Sefer Halilović u Gračanici. Istom odlukom uveden je inicijativni odbor u Opštinsku organizaciju BPS-SH Gračanica. Za predsjednika inicijativnog odbora imenovan je Arnes Avdić, a za zamjenika Hazim Fazlić. Imenovani članovi u narednom periodu sprovest će nekoliko ključnih aktivnosti kako bi se regularno sprovele redovne aktivnosti vezane za unutarstranačke izbore, koje će incijativni odbor provesti na nivou Opštine Gračanica.

Za OO BPS Gračanica
Presjednik Inicijativnog odbora
Arnes Avdić

Podjelite članak: